För samtal om målgrupper och individer har vi utvecklat verktyget 'persona'.På ett tydligt och visuellt sätt kan persona exempelvis användas till att diskutera egenskaper hos en medlemsorganisation. En bild säger ofta mer än ord och till skillnad från muntliga framläggningar kan de visuella radas upp samtidigt och tala sitt tydliga språk utan att avbryta varann.