Magnettavlan är ett dialog- och presentationsverktyg för gruppsammanhang. Symboler gör det lättare att sammanfatta ett muntligt samtal för resten av gruppen