För att strukturera dialog i större grupper eller för att samla in tankar och idéer arbetar CoCreative ofta med kartläggning. Det kan handla om ett område som ska utvecklas, framtidsvisioner eller idéer som ska tas till nästa nivå. Att arbeta med färger och symboler gör det tydligt och lättare att få överblick så man kan fokusera på att tänka fritt.