Stora ämnen är ofta komplexa och består av många frågeställningar. För att uppnå en konstruktiv dialog arbetar vi därför ofta med spelet som format. För större grupper är detta ett sätt att hålla tempot och fokus och inte haka upp sig på detaljer. Det är ett lätt sätt att jobba med scenarier och diskutera möjliga situationer på t.ex en arbetsplats eller i en organisation. Spelen skräddarsys för varje specifikt ämne.