CoCreative utvecklar nya metoder och redskap för att ge fler infallsvinklar till en frågeställning, organisera arbetet, utvärdera förslag eller sammanfoga idéer till hela koncept.