Försäkringsbolaget RSA Trygg-Hansa anordnade ett nordiskt ledarmöte och utformade ramarna för mötet som hade fokus på framtiden.