Värderingsworkshop inför flytt från cellkontor till öppet kontorslandskap. 
 

I tätt samarbete med organisationskonsult Thomas Nathorst-Böös utvecklade vi en workshop med syfte att ena 180 personer om vilka värderingar som bör ligga till grund för att arbetet i det öppna kontorslandskapet ska fungera.Mindmapp kring utmaningarna för socialtjänsten att verka i de planerade lokalerna


Rapid prototyping - värderingarna byggs 


Tolerans och gemenskap