Future Perfect var och är den första festivalen i sitt slag i Europa och riktar sig till allmänheten och en ny generation socialt engagerade professionella. Några av de brinnande aktuella ämnen som togs upp till diskussion var hållbar utveckling, mat, globalisering, utbildning, design, arkitektur, kultur och innovation.


CoCreative kuraterade den del av festivalprogrammet som kallades ”Co-creation” och syftade till att skapa utrymme för delaktighet på plats. Ofta i sammanhang som detta saknas möjlighet till dialog och sätt att kanalisera och sjösätta idéer. Här gavs chansen att delta i handfasta workshops och kreativa mötesmetoder.


För första gången blandades föreläsningar, workshops, musik, film och konst i en festivalkontext för att på så sätt skapa nya idéer och inspirera till möten människor emellan. Co-creationtältet inreddes till en workshoparena öppen för både bokade och spontana diskussioner.


Co-creationområdet innehöll också en utställning med aktuella hållbarhetsprojekt och möjlighet att samla upp tankar och frågeställningar från deltagarna och de workshops och diskussioner som hölls under festivalen.