Med temat "den kreativa arbetsplatsen" bjöd CoCreative in till en workshop på Republikken i Köpenhamn. Ämnet behandlades genom föredrag, diskussioner och idéutveckling.


Genom att visualisera idéer i tredimensionell form blir de mer konkreta. Arbetet med modeller ger dessutom upphov till fler och nya idéer.


Att presentera via modeller istället för bara med ord gör det lättare att dela tankarna med resten av gruppen. Det blir tydligt vad man pratat om och lättare för de andra att bygga vidare på idén.