I samband med Söderortsvisionen 2030 blev vi tillfrågade att hjälpa till med medborgardialoger i Hägersten-Liljeholmen och Farsta stadsdelsförvaltning.  


Vi bad deltagarna att kartlägga sitt Söderort. Grön prick för fungerande områden som du använder och röd prick för problemområden som du tycker behöver
förändras. Även här hjälper färgerna till att ge en visuell överblick över hur området används geografiskt. Boende i Liljeholmen och Gröndal använder tydligtvis 
det sjönära läget mest, och tvärkommunikationerna behöver förbättras.


För att fokusera dialogerna utvecklade vi ett verktyg som skapar konstruktiva och konkreta idéer på kort tid.Utifrån en karta över lokalområdet diskuteras bra och dåligt inom stadsdelsförvaltningens ansvarsområden. Rosa lappar för dåligt och gröna för bra gör det lätt att överskåda var problemen finns. 

Bland förslagen som kom fram under dialogerna fanns spännvidden utomhusbio vid badet i Farsta och mer skyltning för att synliggöra industriområdet Larsboda.