Co Creative arbetar med att utveckla mötesverktyg, rita möbler och inreda rum
som stödjer den kreativa arbetsprocessen.

Våra kunder är arkitekter, fastighetsägare,  skolor & kommuner. 

Ingrid Unsöld, designer MFA, arbetar med inredning och formgivning och har ett särskilt intresse för hur rummet påverkar oss människor och vårt arbete. Ingrid har utfört en rad utsmyckningar i privat och offentlig miljö och har stor erfarenhet av att arbeta med projektledning i inredningsuppdrag.

Ingrid och Agnes utvecklade sitt första gemensamma processverktyg under sin studietid på Danmarks Designskole, där de båda var en del av studiegruppen Tanken Materialet Rummet. Tankarna från de interdisciplinära masterstudierna har förts vidare i Co Creative.

Agnes Fries, produktdesigner MFA, är specialiserad i keramik och pedagogik och kombinerar dessa två i arbetet med utveckling av rum och möbler. Estetik, användarvänlighet och taktilitet är ledorden vare sig det handlar om att rita ett bord eller facilitera en workshop. 
Agnes har utfört designuppdrag och undervisat i designmetoder och produktutveckling sedan 2005.